Kalendář 2014

28.10.2013 23:06

Etymologie kalendáře

Označení kalendář pochází z latinského calendae, což znamená první den měsíce římského kalendáře. Calendae bylo odvozeno od calare (vyvolávat), neboť kněz tento první den ohlašoval/vyvolával novoluní.

Kalendář

Kalendář je odvozenina abstrakce času, která popisuje členění jednoho roku. Rok je základní jednotka opakujících se činností, které vedou člověka k přizpůsobení se svým podmínkám existence. Kalendář byl tedy přehledem novoluní, časů setby i sklizně, slunovratu apod.

Kalendář vznikl z čistě účelných potřeb. Postupně se vyvíjel. Jeho pragmatická stránka byla doplňována o kulturní artefakty jako jsou svátky, časy rituálů apod. Každá kultura také vyvinula vlastní kalendář, což odpovídá tomu, že kalendář je produktem své kultury.

Kalendář a astrologie

Zvláštním druhem kulturní reakce na kalendář jako takový je astrologie, která se snaží předpovědět budoucnost člověka a lidstva z postavení planet a hvězd. Tyto konstelace se v očích astrologů také opakují, což jim umožňuje vytvářet pojmy a kategorie vlastního systému.

Kalendář a jména

I když už to dnes tolik nepociťujeme, výskyt jmen v kalendáři je také dán časově, vázán na jeho původní princip. Jména měly tendenci indikovat roční období, rituály a slavnosti vázané na konkrétní doby.